Flottningskostnader

Skrivelse till styrelsen för Ljunga elfs flottningsbolag. Hufvudbok öfver årets räkenskaper med dertill hörande särskilda inventariikonto Undertecknat den 24 dec. 1895 av J.F. Cornell Uppgift på vattenståndet och slutändans gång under åren 1894-1895 inom Hafverö distriktet. Uppgift å flottningskostnader efter Ljunga älvs allmänna flottleder år 1870-1921. Luckor år 1898
Överlämnad handling från Ljungan-Indalsälvens arkiv i Merlo. 1976.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: