Flottningskostnader

Uppgift å flottningskostnader efter Indals älvs allmänna flottleder år 1886-1922. Luckor åren 1903 och 1914, dubbletter åren 1893, 1894 och 1922.
År 1918 återfinns en specifikation å flottningsafgälder efter Indals elfs flottleder år 1918 Överlämnad handling från Ljungan och Indalsälvens arkiv i Merlo. 1976.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: