Förslag till nybyggnader 1893, Vattjomsbommen 1895

Förslag till nybyggnader i Ljunga elf å distrikt- mot no 1 för år 1893. Ritningar I-VI.
Wattjoms gallerränna i sitt nuvarande skick har förmåga genom-släppa ca.: 1,500 å 2,500 i timmen, beroende på vattenståndet, med samtidigt ingallring af Matforsvirket och erfordras härtill en styrka af 19 man, fördelade sålunda. 2 man i hörnet af intaget, 2 man på hvarje långbrygga och 3 man på det tre öfversta tvärbryggarna, summa 19 man Medföljer förslag till ändring af sorteringen vid Vattjomsbommen. Undertecknat den 30 juli 1895 Sammandrag öfver kostnader och å-priserna efter Ljunga elf åren 1890-1899.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: