Fortsättning af Dellens kanalled från Forssa jernvägsstation till Iggesund.

Utlåtande till Iggesunds bruksaktiebolag ang. en fortsättning af Dellens kanalled från Forssa jernvägsstation ned till Iggesund.
Kostnadsförslag för kommunikationsleden Forssa-Iggesund.
Beräkning för kanalleden Forssa-Iggesund Ritning över jernvägen, slussen, plan över kanallinjen.
Brev innehållande prisuppgifter.
Brev till Cornell ang. kanalens förbättring från A Lindman 22 dec. 1884.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:5
Digitaliserat material: