Gådeån

Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande af allmän flottled i Hellgums eller Gådeån från Gussjön till åns utlopp i Bottniska viken den 22 och 23 sept. 1885.
Skrivelse till Hernösands Stads Drätselkammare den 15 feb. 1886 av Cornell ang. föreslagen dammbyggnad öfver Gådeån jemte bifogande af ritning öfver dammen. Innehåller även ett brev daterat den 8 mars 1886 av Cornell ang. föreslagen förändring i det valda läget för Gådeådammen eller damm byggnadens förflyttande cirka 500 fot längre upp i ån vid eller strax ofvan d.s.k. Morbergs qvarndamm äv. ritning finns med.
Skrivelse till K.B. i Vester Norrlands län den 16 feb. 1887 besvarande av de anmärkningar rörande föreslagen flottreglering i Hellgums eller Gådeån.
Protokoll öfver besigtning af Gådeåns flottled den 24 maj 1888.
Protokoll vid förordnad afsyning af Hellgums eller Gådeåns flottled inom Stigsjö och Säbrå socknar i södra Ångermanland den 24 maj och den 29 sept. 1888.
Protokoll öfver förordnad ny af syning af Hellgums eller Gådeåns flottled från Gussjön till åns utflöde i Bottniska viken inom södra Ångermanland den 26 sept. 1892.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
24:9
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gådeån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Ångermanälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Fjällsjöälven

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Biflottleder till Faxälven