Gerån

Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Gerån och Åsån inom Fors socken af Jemtlands län, hållet den 22 och 23 aug. 1888. Undertecknat den 18 dec. 1888 av J.F. Cornell.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. beredande av allmän flottled i Geråns vattendrag inom Fors socken. Yttrande öfver den av sökande sågverksegaren G.P. Branttum m.fl. framställda begäran att reglera allenast den nedersta delen av Gerån från Gårmyrstranddam till Indalselfven eller 3. och 4. distriktet varemot åtskilliga hemmansägare i Åsens och Bispgårdens byar samt Sunds aktiebolags i särskild skrivelse protesterat Undertecknad den 21 nov. 1889.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: