Gimån 1

Copia af Leringsundet uppgjort efter en af A. Tunell upprättad karta vid lagaskifte i Norrleringen inom Torps socken år öfver ägorna på vestra sidan om sundet. 1839-1840
Handlingar ang. strandrätter 1848 (avskifter) 6 ex. 1848
P M ang. Gimåns flottnings bolag inköpta ångaren Alma för bogsering af virke på Refsundsjön. 1874
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen upprensning för ångbåtsled genom Östra Leringsundet inom Torps socken af Wester Norrlands län 15 mars 1875.
Protokoll fördt vid verkställd afsyning af utförda skydds- och regleringsbyggnader Gimåns vattendrag från Öfre Bodsjön inom Bodsjö socken af Jemtlands län till elfvens utlopp i Ljunga elf inom Torps socken af Westernorrlands län den 17 sept. följande dagar 1883.
Skrivelse tillKongl. Befallningshafvande i Jemtlands län 1885 ang. rensningar uti Förbergs- och Skåknoret.
Utredning angående flottningssättet i Gimån 15 nov. 1889.
Protokoll vid förordnad syn efter Gimåns vattendrag från öfre Bodsjön till Ljungå inom Bodsjö, Refsund, Bräcke, Nyhams och Hellsjö socknar den 15, 16, 17, 18 och 19 sept. 1890.
Utlåtande rörande Gimån 23 feb. 1893 av Cornell tillKongl. Befallningshafvande i Jemtlands län.
Avskrift av protokoll fördt vid syn af skador efter årets flottning i Gimån den 19 sept. 1898.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:7
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gimån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Selångerån