Gimån 2

Värdering af flottningsbyggnader Hemsjöbäcken 25 nov. 1881.
Protokoll hållet vid syn och undersökning för bevarande af allmän flottled uti Orrbo eller Mellsjöån inom Bodsjö socken från lilla Gårdtjern ner till utloppet i öfre Bodsjön den 10 okt. 1881.
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för bevarande af allmän flottled i Sörviksån inom Sundsjön socken af Jemtlands län den 26,27 okt. samt 17 nov. 1885.
Protokoll öfver verkställd besigtning af Sörviksåns flottled, inom Sundsjö socken den 15 okt. 1886.
Protokoll hållet vid förordnad syn och underökning för beredande af allmän flottled uti Tifsjöån inom Torps socken af Vesternorrlands län den 30 okt. 1886.
Protokoll hållet vid förrättad syn för beredande af allmän flottled i Forssaån inom Lockne och Bodsjö socknar af Jämtlands län den 18 okt. 1887.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län 11 april 1888 yttrande ang. anmodad att afgifva upplysning om och i hvad mån upprättad plan för beredande af ordnad flottled uti Forssaån inom Lockne och Bodsjö socknar kan ega inflytande på vattenståndet i Locknesjön.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Gålesån inom Sundsjö socken af Jemtlands län, hållet den 20 aug. 1888.
Protokoll vid förordnad afsyning af Karrsjöåns flottled inom Borgsjö och Torps socknar i Medelpad den 5 nov. 1888.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. allmän flottleds inrättande i Gålesån 15 mars 1889.
Protokoll vid förordnad besigtning af Tifsjöåns flottled den 23 juli 1889.
Protokoll vid förrättad afsyning af den allmänna flottleden i Gålesån inom Tafnäs by af Sundsjö socken den 21 maj 1890.
Protokoll vid förordnad besigtning af Forssaåns flottled inom Lockne och Bodsjö socknar af Jemtlands län den 20 maj och 12 okt. den 18 nov. 1890.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Bodsjö-byån från Pånsjöns utlopp till åns inflöde i Öfre Bodsjön inom Bodsjö socken af Jemtlands län den 8 sept. 1902, 2 ex varav ett innehåller även ett kostnadsförslag.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Hunge och Wåleån från Bredhungen ned till åns inflöde i Öfre Bodsjön inom Bodsjö socken af Jemtlands län den 9 sept. 1902.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Hunge Våleåns allmänna flottled inom Bodsjö socken af Jämtlands län den 29 aug. 1904.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Bodsjöbyån inom Bodsjö socken af Jämtlands län den 4 sept. 1905.
Bodsjöbyåns afsyning af en roddled 18 okt. 1905.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:7
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Gimån

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Selångerån