Gnarpsån

Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande af allmän flottled i Gnarpsån från Gällsta sågdamm till åns utlopp i hafvet den 26 juli 1887. Karta öfver utloppet af Gnarpsån samt förslag till allmän flottleds ordnande derstädes.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: