Halån

Protokoll hållet vid förrättad syn och undersökning för beredande af allmän flottled uti Halåns vattendrag från Gewångsdamm till utloppet i Indalselfven inom Ragunda socken af Jemtlands län den 18 sept. 1882.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: