Hammarsedan

Protokoll vid förordnad syn rörande föreslagen regleringsbyggnad i den s.k. Hammarsedan uti lndalselfven inom Ragunda socken den 13 juni 1899. Undertecknat den 12 feb. 1900 av J.F. Cornell, G. Welander, F. Ahnberg Profil och plan af stenbryggan öfver Hammarsedan. plan af Hammarforsen i Indalselfven inom Ragunda socken. Tillhör syneförrättningen af den 13 juni 1899 J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: