24: Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet

Innehåll

Brobyggnader
Betänkande och kostnadsförslag till bro över Umeå älv vid Umeå 1864
Brobyggnad över Luleå älv vid Trångforsen
Förslag till brobyggnad över Råneå älv
Förslag till hängbro över Ångermanälven vid Sollefteå
Selångersån, beslutad rullbro af järn
Ljunga älv, Haverö väg- och brobyggnad 1883
Ljunga älv, bro inom Byn i Torps socken 1884
Ljunga älv, reparation av Westanåbron och kostnadsförslag till bro vid Erikslund eller Westanå
Förslag till ombyggnad av kanalbron i Härnösand 1891.
Ljunga älv, Njurundabron, kulvert över Smedjebäcken 1891
Indalsälven, bro vid Sörehammaren i Lits socken 1891
Bro över Ljungån 1893
Brobyggnad över Östersundet mellan Östersund och Frösön 1895
Konstruktionsberäkningar av broar. 1895
Bro över Hammarsforsen i Ragunda, utlåtande. 1896
Div ritningar av flottleder, broar, pråmar, brev, riktpriser 1880-talet.
Vägar i Norrland
Föreslagen landsväg inom Råneå socken
Junosuando by och Kengis bruk
Vägomläggning inom Nedre Lule socken
Landsväg och ridväg mellan Avaviken och Arvidsjaurs kyrkoplats mm
Landsväg mellan Vittangi och Junosuando
Vägundersökning och förslag över brobyggnad i Kalix
Väg mellan Aborrträsk by och Jörns kapellförsamling
Ragunda-Ljungåvägen samt väg Westanede och Hellesjö
Väg mellan Rätan i Jämtland och Krog i Medelpad.
Väg mellan Torpshammar till gränsen mot Jemtland inom Holms socken
Björna-Arnäs-vägen
Väg mellan Gideå kyrka till Trehörningsjö
Väg Trehörningsjö kyrka och Björnavägen
Landsvägen från Boda by till Bispgården
Åsele-Anundsjövägen
Landsväg emellan Nybyn och Mo bruk
Landsväg mellan Sidensjö och Anundsjö kyrkor
Gångbro Bremön till Sanna vid Bremösundet.
Landsväg mellan Lefvar och Gräsmyr mm
Den s.k.militärvägen i Västerbottens län
Stora kustlandsvägen från Njurunda sockengräns till Wifsta by
Landsvägen Holms kyrka - Vikesundet mm
Diverse vägförslag inom Västernorrlands län
Järnvägar och spårvägar
Forslingsväg mellan sjön Norra Dellen och Bottniska viken
Hudiksvall-Herjeådalens jernväg
P.A. Tamms Kanal från Forsa kyrka till Iggsjön samt jernväg till Iggesunds bruk
Sundsvall - Torpshammars järnväg
Upsala-Gefle railway
Fortsättning af Dellens kanalled från Forssa jernvägsstation till Iggesund.
Spårväganläggning i Sundsvall samt Stockholms spårvägar.
Järnvägsstation i Härnösand
Ostkustbanan
Järnväg Östavall -Sveg -Rot station
Järnväg mellan Linnaån och Voxna elf
Stensättningsarbeten, Stockholm.
Dalälven
Wanån, Tennån och Billingån
Sågverksanläggningar dels vid Wanåns inflöde i västra Dalälven dels vid Östra Dalälvens inflöde i Siljan.
Skiljningsställen och sågverksanläggningar vid Wanån och västra Dalälven
Wansbroförrättningen 1892
Solnaån
Flottled i Solna åns vattendrag
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv
Solna ån
Hoa älv
Gnarpsån
Ljusne elfs flottningsförenings timmermärken
Ljungans huvudflottled
Reglering af trävaruflottning i Ljunga elf mm
Avsyningsprotokoll 1882
Förslag till nybyggnader 1893, Vattjomsbommen 1895
Kostnader och å-priserna efter Ljunga elf åren 1890-1899
Skrivelser 1895
Flottningskostnader
Rapporter över flottningen 1874-1882, 1886-1895
Diverse handlingar och cirkulär
Fudan, Stumån, Alderängsån, Gallvattsån, Stångån, Granån, Fanbyån
Gimån
Gimån 1
Gimån 2
Flottningskostnader 1870-1928
Selångerån
Selångerån
Indalsälven
Protokoll hållet i Fjäl vid förrättad syn 1882
Bergnings- och sorteringsanläggningen vid Fjäl.
Sorteringsanläggning vid utloppet
Stuguns hållbom, karta över timmerbom med närbelägna stränder av Gesundsjön
Bron i Kårsta by
Gesunds hållbom, karta över Gesundsjön
Virkesmagasin vid Mörtåns inflöde, magasinsbom vid holmen Vilhelmina
Sortering
Ångbåtsfarleden i den s.k. Löfuddsrännan
Stängning av sundet mellan Storgrundet och Rülandet
Berge o. Kaptensbommarna i Indalselfven
Ritning över lndalselfven nedan Berge forsen
Karta över Indalsälvens utlopp
Ammersälven från Hammerdalssjöns utlopp till och förbi Edeforsen
Karta över Berge och kaptens bommar.
Berge, Kaptens och Baggböle magasin. Karta över virkesmagasinet, Sunnå och Baggböle.
Vilhelmina holmen
Hammarsedan
Skydds- och regleringsbyggnader samt flottledsbyggnader
Syn för komplettering av flottleden
Karta över föreslagen ny sortering vid utloppet.
Flottningskostnader
Gerån
Halån
Laxsjö, Mjellån, Ljustorpsån
Oxsjö
Kvarnån
Singån
Sikåsån
Örån
Öjarån
Hofvermoån
Sällsjön och Ockesjön
Nästån
Gådeån
Gådeån
Ångermanälven
Ångermanälven
Biflottleder till Ångermanälven
Bollstaån från och med Walasjön till Bursjön
Själandsån
Kläppsjöbäcken
Juvanån, kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen
Björkån och övre Eldsjöån
Fjällsjöälven
Fjällsjöälven
Biflottleder till Faxälven
Biflottleder till Faxälven
Moälven
Damm- och brobyggnad vid Mo bruk
Öfversjöån
Krokvattenbäcken
Holmsjöån
Fanbyån
Översjöån Sunnerstaån och Krokvattensbäcken
Kunnån
Flottningens reglerande i Moälven
Holmsjöån
Kanal mellan Holmsjöån och Bergsjöåarna
Ny syn efter Holmsjöån
Utlåtande innehållande även en del historik över Moälven
Kostnadsförslag samt ritningar
Reglering av flottningen
Flottledsavgälder
Öre älv
Handlingar rörande Öre älv
Ritningar och kartor rörande Öre älv
Umeå älv
Umeå älv
Nuortejaurbäcken
Nuortejaurbäcken
Svärdälven
Svärdälven
Luleå älv
Handlingar för Luleå älv
Kostnadsförslag för Luleå älv
Råneå älv
Råneå älv
Flottledsreglementen, flottningsberäkningar och flottledsbyggnader
Flottledsreglementen
Flottningsberäkningar
Flottledsbyggnader
Anteckningsböcker
Anteckningsböcker 1872-1887 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anteckningsböcker 1888-1897 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kommunala ärenden, Sundsvall
Kommunala ärenden, Sundsvall
Övriga uppdrag
Övrig uppdrag