Hoa älv

Skrivelse till Kongl. Majt:s och Rikets Collegium anfört besvär öfver utslag rörande flottnings regler-ing i Hoa elfs vattendrag Kongl. Majt:s och Rikets Kammar Collegi utslag uppå de besvär. Grosshandelsbolaget under firma James Dickson anfört deröfver, att sedan bolaget hos Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län anhållet att Hoa elfs vattendrag inom Rätans, Överhogdals och Ytterhogdals socknar måtte ordnas till allmän flottled. Avskrift.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: