Hofvermoån

Protokoll hållet vid förordnad flottledssyn i Hofvermoån inom Bergs socken af Jemtlands län den 10 sept. 1885. Undertecknat den 30 dec. 1885 av J.F. Cornell (2 ex.).
Protokoll vid förordnad besigtning af den i Hovermoån och den del deraf som benämnes Kvitsleån, anlagda flottledpå grund af Kongl. Befall. utslag af den 12 april 1886 hållet den 16 okt. samma år. Undertecknat den 31 dec. 1886 av J.F Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: