Järnvägsstation i Härnösand

Yttrande ang. anläggande av jernvägsstation i Härnösand 9 nov. 1891 2 ex. innehållande även alternativen och ett P M emot löjtnant Svartlings anförande skäl emot alternativen n:o 6 och 7 den 25 nov. 1891.
Tidningsblad ur Vesternorrlands Allehanda 23 nov. 1891 ang. jernvägsstationsfrågan.
Ritning.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:5
Digitaliserat material: