Kanal mellan Holmsjöån och Bergsjöåarna

Beskrifning och kostnadsförslag öfver en föreslagen kanal mellan Holmsjöån och Bergsjöåarna inom Anundsjö socken af Wester Norrlands län 15 okt. 1880 samt ritning.
Beräkningar för kanalgräfning mellan Holmsjö- och Bergsjöåarna inom Anundsjö socken 1880.
Schaktberäkning.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:10
Digitaliserat material: