Landsvägen Holms kyrka - Vikesundet mm

Bevis om verkställd afsyning å den del af landsvägen Holms kyrka - Jemtlandsgränsen, som ligger mellan kyrkan och Vikesundet 24 dec. 1895.
Skrivelse till Kongl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen 16 okt. 1895 ang. afsyning av vägen mellan Holms kyrka Vikesundet. Kontrakt för anläggning af väg mellan Holms kyrka och Jemtlands gräns i riktning mot Ljungå Af afskrift: berättelse öfver verkställda inspektioner.
Landsvägen Holms kyrka - Jemtlands gränsen, delen från nämnda kyrka till Wikesundet 2 ex.
Afskrift: Arbetskontrakt emellan vägbyggnadsdirektionen för vägbyggnaden Holms kyrka - Jemtlandsgränsen.
Brev till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westernorrlands län 1 dec. 1893 från Lars Berg ang. anvisat anslag utan återbetalnings-skyldigher af kr. 8 600 gällande väg mellan Holm kyrka och Jemtlands gräns.
Transumt af berättelse rörande inspektion inom Nedre Norra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet år 1894.
Bevis om verkställd afsyning å arbetet för omläggning och förbättring af allmänna landsvägen från Njurunda kyrka till Njurunda sockens norra gräns, delen mellan Qvitsle by och sockengränsen 25 aug. 1892 undertecknat av R. Schough. Verkställd besigtning af vägbyggnad från Nordanå by inom Wiksjö socken till de s k Höglandsbodarna inom Ljustorps 19 juni 1880.
Avsyning av landsvägbyggnad mellan Holms kyrka och Sjöändan inom Holms socken 3 juli 1880. Avsyning av utförda väganläggning mellan Ramsele sockengräns och Jemtlands länsgräns 8 juli 1874.
Avsyning av utförda väganläggningar från Ramsele sockengräns genom Fjellsjö till Bodum kyrka samt viken till Tåsjö kyrka 20 aug. 1870.
Brev till Cornell av Lars Berg 18 okt. 1895 ang. formulär om bevisets innehåll.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: