Laxsjö, Mjellån, Ljustorpsån

Protokoll öfver verkställd besigtning af de rensningar och strömbyggnader, som uti Mjellån, Laxsjö och Ljustorpsån inom Viksjö och Ljustorps socknar för flottledsreglering i nämnda vattendrag blivit utförde, hållet den 16, 17 och 18 okt. 1878 Undertecknat den 28 nov. 1878 av J.F. Cornell.
Avsyningsinstrument för Laxsjöån 1880. Undertecknat den 31 juli 1880 av J.F. Cornell.
Skrivelse från J.F. Cornell den 16 nov. 1885 På anmodan af Ljustorpsån flottningsbolag att verkställa besigtning och värdering å de skador som genom vattenöfversvämning under den 13 och 14 sistlidne oktober inträffat uti de allmänna flottlederna i Laxsjöån, Ljustorpsån och Mjellån. Förslag över nybyggnader och reperationer, som befunnits nödvändiga.
Skrivelse till K.B. i Wester-Norrlands län ang. Ljustorpsåns flottningsbolags gjorda ansökan att för ytterligare fem år, räknat från och med år 1884 fortfarande få uppbära amorteringsafgift uti Ljustorpsåns och Mjellåns flottleder. Undertecknat den 11 maj 1885 av J.F. Cornell.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Ljustorpsån, Mjellån och Laxsjöåns flottleder in om Ljustorps och Wiksjö socknar den 7 och 8 maj. 1886. Undertecknat den 20 maj 1886. Skrivelse till K.B. i Wester Norrlands län ang. den af styrelsen för Ljustorpsåns flottningsbolag begärda förändring i dess flottningsreglemente.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län rörande det till K.B. inlemnade förslaget till nytt reglemente för Ljustorpsåns flottnings-förening. Undertecknat den 17 jan.1898 av J.F. Cornell.
Protokoll öfver verkställd besigtning af de uti Wiksjöån inom Gudmundså, Häggsjö och Wiksjö socknar utförde skydds- och regleringsarbeten i och för beredande af allmän flottled i nämnde vattendrag, hållet den 17 sept. 1877. Undertecknat den 11 nov. 1877 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: