Nästån

Protokoll hållet vid förordnad flottningssyn efter Näståns vattendrag inom Kalls, Allsens och Offerdals socknar från och med Nästtjernarne till sjön Nälden den 29 okt. 1883 och följande dagar. Undertecknat den 24 mars 1884 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befalln. i Jemtlands län ang. den föreslagna flottleden i Nästån Undertecknat den 25 nov. 1884.
Protokoll vid förordnad afsyning af Näldens vattendrag från och med Nästtjernarna tillsjön Nälden inom Kalls- Allsens- och Offerdals socknar hållet den 18 och 19 okt. 1886. Undertecknat den 21 feb. 1887 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: