Öfversjöån

Protokoll hållet vid förrättad syn och undersökning för beredande af allmänn flottled uti Öfversjö vattendrag inom Anundsjö socken af Wester-Norrlands län den 26 sept. 1881

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:10
Digitaliserat material: