Utförlig arkivinformation

Handskrift 24. Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912)


Detalj ur ritning: "Bro öfver
Kanalen i Härnösand,
Förslag nr 1". Volym 24:3

Johan Cornell föddes i Tuna församling, Medelpad, den 24 feb. 1837. Efter bl. a skolgång i Sundsvall, Hudiksvall och Härnösand blev Cornell 1857 elev vid Dellens kanalbygge i Hälsingland. Han avlade ingenjörsexamen vid Mariebergs högre artilleriläroverk i Stockholm 1861 och avancerade inom Väg- och vattenbyggnadskåren till major 1897.

Det var inom flottningsväsendet som Cornell gjorde sina största insatser. Åren 1870-95 var han chef för byggnader och flottning i Ljungan med biflöden och samtidigt generalentreprenör för flottningen där från 1884. Cornell genomförde tekniska förbättringar vilket medförde att flottningstiden minskade från tre till ett år trots ökad virkesmängd. Han var även konsulterande ingenjör vid flottningsregleringarna i bl. a Umeälven och Indalsälven.
Från år 1895 verkade Cornell som kommunalman i sin hemstad Sundsvall. Han gjorde viktiga insatser för länets sjukvård och var ledamot av flera kommunala och enskilda styrelser. Cornell var också en av initiativtagarna till ostkustbanan.
Arkivet består av 18 volymer och hänför sig till åren 1867-1912. Arkivet innehåller material från hans arbete med älvregleringar, brobyggnader och vägar i Norrland. Det är till stor del skrivelser och protokoll. Ytterligare handlingar kring Johan Fredrik Cornell (samt släkten Cornell) finns bl. a på Krigsarkivet.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2009-08-31