Översjöån Sunnerstaån och Krokvattensbäcken

Protokoll över verkställd afsyning af de Översjöån Sunnerstaån och Krokvattensbäcken inom Anundsjö socken för inrättande af flottleds föreskrifna byggnader.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:10
Digitaliserat material: