Övrig uppdrag

Hasselasjön
Avskrift av skrivelse till Bergsjö sjösänkningsbolag från Richard Frisk 29 juli 1884 ang. regleringen af Bergsjö kyrksjö och Storsjön..Avskrift av skrivelse till Bergsjö tingslags Häradssynerätt daterat den 11 april 1885 R. Schough innehållande Hasselasjöns sänkning Undersökning rörande Hasselasjöns sänkning 1873-74 Karta öfver den mark som Hassela sjösänkningsbolag önska mot lösen erhålla af Ströms bruks aktiebolag inom Bergsjö socken norra Helsingland och Gefleborgs län upprättad 1874 af Rosin Uppsats till protokoll vid syneförrättning rörande Hassela sjöns sänkning.

Luleå stadsvik
Förslag till kajbyggnad och anordning af stranden vid Luleå stadsvik innehållande även kostnadsförslag på kajbyggnad vid Luleå stadsvik alternativ A träkistor med stenfyllning.
Ritning till föreslagen kajbyggnad och ändring af stranden vid Luleå stadsvik uppgjord på grund af Ingeniör Holms undersökning.

Storjungfruns båthamn
Skrivelse tillKongl. Lotsstyrelsen från Cornell 16 feb. 1888 ang. anläggning af en båthamn vid Storjungfruns fyr. Förslag no. 1 och no. 2 rörande båthamn vid Storjungfrun samt karta.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:16

Innehåll i volym 24:16

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Kommunala ärenden, Sundsvall

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Övriga uppdrag