Oxsjö

Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i Oxsjö vattendrag från och med Necksjön till vattendragets utlopp i Indalselfven inom Lidens socken af Vesternorrlands län, hållet den 9 och 10 juli 1886 Undertecknat den 22 april 1887 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Wester Norrlands län ang. allmän flottleds reglerande i Oxsjö vattendrag inom Lidens socken. Undertecknat den 19 sept. 1887 av J.F. Cornell.
Protokoll vid förordnad besigtning af Oxsjöåns flottled den 24 och 25 aug. 1888 Undertecknat den 19 okt. 1888 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Westernorrlands län. ang. Oxsjöåns flottningsförenings framställning om erhållande af visst nödigt jordområde för den byggda flottningsrännan ifrån Dacke kvarndamm strax nedom allmänna landsvägen till åns utlopp i Indalselfven. Undertecknad den 24 jan. 1899 av J. F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: