Protokoll hållet i Fjäl vid förrättad syn 1882

Protokoll hållet i Fjäl vid förrättad syn och för ifrågasatt anläggning vid Indalselfvens utlopp af en hållbom med sortering i den s k Slättholmsrännan jemte en inledningsbom ifrån Fjäls-landet tvärt öfver stora elfven ner till Slåttholmen, 5 maj 1882.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: