Reglering af trävaruflottning i Ljunga elf mm

Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Westernorrlands och Jemtlands län. 1873
Utslag i fråga om reglering af trävaruflottning i Ljunga elf från Storsjön i Herjeådalen till dess utlopp i hafvet, gifvet den 5 feb. 1873 Undertecknat av Ang. Weidenhielm, C.G. Ekberg P.G. Rissler, C.W. Rydwall.
Rätteligen afskrifvet från hörförvarade originalhandlingar betygar i Stockholm och Kongl. Kammarcollegii Tredje provinskontor den 17 maj 1876 av T.F. Wahlberg t.f. kamererare.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: