Ritningar och kartor rörande Öre älv

Karta öfver Håknäs sågverk och Tullqvarn med deromkring i Öhre elf uppförda dammbyggnader upprättad år 1890 af Bertil Lagerqvist [Landtmäterianskultant].
Karta över nedre delen af Öre elf med förslag till bomanläggningar.
Ritning över Hörneviken.
Ritning över damm.
Kartor över en del af Öre elf, upprättad på grund af konungens befallningshafvandes i Vesterbottens län förordnande år 1891 af J.A. Dahlman. [Kommissionslandtmätare]. Tillhör reglerings-förslaget för den allmänna flottningen i Öre elf af den 15 feb. 1892.
Förslag till allmänna flottledens ordnande förbi Håknäs Karta öfver en del af Öre elf. På grund av Kongl. Majts Befall. förordnande upprättad år 1891 av J.A. Dahlman [Kommissionslandtmätare].
Ritning till damm vid utloppet af Örträsk Detalj af bjelkrustet och af slödbjelkarna för luckorna, plan af bjelkrustet.
Kopia af Laga skiftes karta i Öhre by år 1854. H.J.O. Hörnlund.
Karta över Öhre elf inom Långeds, Håknäs och Öhre byars områden uti Nordmalings socken, Vesterbottens län. Copierad från nämnde byars laga skiftes kartor år 1880 af J. Klockhoff [Förste landtmätare]
Ritning över riskistor, risarmar och pålning. Bommar mellan Skrensholmen och stora resp. lilla Fjärdgrundet.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:11
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 24:11

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Öre älv