Sågverksanläggningar dels vid Wanåns inflöde i västra Dalälven dels vid Östra Dalälvens inflöde i Siljan.

Beskrifning och utlåtande öfver förslag till sågverksanläggningar dels vid Wanåns inflöde i Westra Dalelfven dels vid Östra Dal-elfvens inflöde i Siljan. 1889

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: