Selångersån, beslutad rullbro af järn

Selångersån, utlåtande, ritningar, brev, PM rörande bestämmelsen över beslutad rullbro af järn över Selångersån, kostnadsförslag till bron över Selångersån inom Sundsvalls stad, grundläggning, landsfästen och pelare 1881.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:3
Digitaliserat material: