Skiljningsställen och sågverksanläggningar vid Wanån och västra Dalälven

Protokoll öfver förordnad syn rörande anläggning af skiljningsställen med tillhörande magasiner vid Vansbro, dels i Vestra Dalelfven dels i Vanån, den 15 och 16 sept. 1891.
Ritning över timmerbommar. Projekt till sågverk om 5 ramar.
Ritning över Vansbron. Plan öfver föreslagne sågverksanläggningar vid och ofvan Vanåns inflöde i Vestra Dalelfven.
Plan öfver föreslagne sågverksanläggningar vid Västra Dalelfven och dess inflöde i Siljan.
Skiljeställe i elf för tre märken.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:6
Digitaliserat material: