Skydds- och regleringsbyggnader samt flottledsbyggnader

Protokoll hållet vid verkställd afsyning af utförde skydds- och regleringsbyggnader i Indalselfven från utloppet i Storsjön till elfvens inflöde i Klingerfjärden den 10 aug. och följande dagar 1896 samt den 8 sept. 1899
Förteckning och värdering af utförda flottledsbyggnader uti Indalselfven från dess utflöde ur Storsjön till utloppet i Klingerfjärden Undertecknat den 26 jan. 1900 av J.F. Cornell, G. Erikson, H. Sjödin.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: