Sortering

Skrivelse till styrelsen för Indalselfvens flottningskompani ang. utlåtande öfver upprättadt nytt förslag till förändring i sorteringens ordnande efter Indalselfvens och sorteringsflottarnes transporterande till Löfudden. Undertecknat den 15 dec. 1892.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: