Sorteringsanläggning vid utloppet

Protokoll öfver förordnad syn öfver ifrågasatt sorterings-anläggning vid utloppet af lndalselfven jemte i samband dermed stående reglering af densamma den 16 nov.1886
Undertecknat den 20 mars 1890 av J.F. Cornell och Ch. Christiernin.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: