Stora kustlandsvägen från Njurunda sockengräns till Wifsta by

Kostnadsförslag för omläggning och förbättring af Stora kustlandsvägen från Njurunda sockengräns till Wifsta by inom Sköns och Timrå socknar af Westernorrlands län, 1899, karta, profil över föreslagen väg, alternativt förslag till omläggning af denna vägsträcka gentemot Kapten Wilhelm Prinzencreutzs förslag.
Utlåtande angående åtskilliga broar å den ny ombyggda vägen mellan Stockvik och Värsta 11 dec. 1894.
Brev till Kronolänsmannen O.P. Ödlund från J.L. Riehert 22 mars 1892 ang. sträckan mellan Qvitsle by och Njurunda sockengräns mitt för Stockviks lastageplats, brev till O.P. Ödlund från J.F. Cornell 21 maj 1892 ang. sträckan Qvitsle och Njurunda.
Brev till Njurunda vägbyggnadsstyrelse ang. vägsträckan från Njurundabron genom Dingersjö till Wärsta av Cornell 18 april 1891.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: