Stuguns hållbom, karta över timmerbom med närbelägna stränder av Gesundsjön

Protokoll öfver förordnad syn vid Stuguns hållbom i Gesundsjön rörande öfverlagd virkessamling i denna del af Indalselfven den 27 maj 1889. Undertecknat den 28 mars 1890.
Karta öfver Indals elfs flottningscompagnies timmerbom jemte närbelägna stränder af Gesundsjön och Indalselfven uti Stuguns socken, Ragunda tingslag och Jemtlands län för ekonomiska behof upprättad år 1889 av O. Cassberg.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: