Vägomläggning inom Nedre Lule socken

Handlingar öfver föreslagen vägomläggning inom Nedre Lule socken af Norrbottens län, betänkande, rese-och arvodesersättning, kostnadsförslag öfver diverse föreslagna omläggningar af stora landsvägen inom socken af Norrbottens län, karta över Persfjärden gällande vägar.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:4
Digitaliserat material: