Vilhelmina holmen

Protokoll över förordnad syn angående väckt förslag om befrielse för lndals elfs flottningskompani från anläggande så kallade Vilhelmina holmen i Indalselfven inom Stuguns socken den 4 okt. 1898. Undertecknat 2 feb. 1899 av J.F. Cornell.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
24:8
Digitaliserat material: