Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv (1896-1971)

Bild. Handskrift 25

Erik Nordbergs arkiv omfattar ca 10 hyllmeter och utgörs främst av av kommenterade excerpter ur centrala arkiv från 1600-talet och framåt. 

Excerpterna belyser kristendomens framträngande i Norrland, den svenska kyrkans relationer till samerna, verksamheten i kyrkor och skolor samt de olika myndigheternas hantering av dessa frågor.