Arbetsmanuskript. Arjeplogs socken, avsnitten församlingslivet och folkskolan