Diverse

Specimen Novi Testamenti Lapponici. Provtryck år 1715 av Lars Rangius' översättning av Nya Testamentet till lapska samt skriftväxlingen mellan Georg Wallin i Härnösand och lappmarks-prästerna om lapsk ortografi. Grammatikprov. Ordlista. (Tr i Svenska landsmål och svenskt folkliv 92(1969) :292. B. 66. 71 sidor.) Tre exemplar.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:65

Innehåll i volym 25:65

Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen