Fotostatkopior av excerptoriginal jämte vissa avskrifter