Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken 1700-1723

Manuskript. Maskinskrivet Fortsättning av Handskr 25:1-2.
Åren 1700-1723. Förordningen år 1723 om lappländarnas flitigare undervisning i kristendomen och skolors inrättande där i orten.

Innehållsförteckning:
I. Domkapitlets ledande män
1. Superintendenten Georg Vallin
2. Lektor Georg Wallin
3. Lektor Zacharias Plantin

II. Prosten Nils Grubb. Visitationer i Lycksele

III. Lapska studenter
1. Kenicius Granlund
2. Sigvardus Granlund
3. Simon Angurdolf-Granmark
4. Petrus Thurenius

IV. Präster i Ume lappmark
1. Kyrkoherde Nicolaus Olai Graan i Lycksele
2. Komminister Lars Rangius i Sorsele
3. Kyrkoherde Olof Graan i Lycksele
4. Komminister Sjul Granberg i Sorsele
5. Komminister Kenicius Granlund i Sorsele
6. Skolmästaren Per Fjellström i Lycksele

V. Präster i Pite lappmark
1. Kyrkoherde Per Noraeus Fjellström i Silbojokk
2. Kyrkoherde Johan Johansson Laestadius i Arjeplog (Silbojokk)
3. Kyrkoherde Lars Rangius i Silbojokk
4. Kyrkoherde Sjul Granberg i Arjeplog

VI. Präster i Lule lappmark
1. Kyrkoherde Mathias Groth
2. Kyrkoherde Petrus Alstadius
3. Komminister Pehr Hägg

VII. Präster i Torne lappmark
1. Kyrkoherde Christian Elingius i Jukkasjärvi
2. Kyrkoherde Anders Tornberg i Kautokeino
3. Kyrkoherde Johan Tornberg i Jukkasjärvi

VIII. Visitationer i Torne lappmark (Se Handskr 25:24 o 25:25)

IX. Norska dokument om svenska lappar
1. Thomas von Westen
2. Jens Kildals "Afguderiets daempelse"
3. Thomas von Westens brev till svenska präster

X. Riksdagen 1720

XI. Lapparnas skolavgift

XII. Daniel Djurberg om lapparnas undervisning

XIII. Riksdagen 1723
1. Lektor Plantin till riksdagen
2. Ortodoxi och pietism vid 1723 års riksdag
3. Prosten Grubbs memorial
4. Förslaget om en ecklesiastik deputation
5. Lektor Plantin i prästeståndet
6. Sekreta utskottet
7. Stånden om sekreta utskottets förslag
8. Kungl. Maj:ts beslut

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:4
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 25:4