Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken 1724-1729

Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:4.
Åren 1724 - ca 1729. Innehållsförteckning: (enligt ordningen i pärmen)

a) PM: Skolhusbyggen
b) Förberedelser
c) Lapska böcker
d) Riksdagen 1726-27
e) Kollekter
f) Solanders memorial
g) Missionären Jens Kildal
h) Brännvinsförbudet vid marknader
i) Komminister Hans Hellman i Jokkmokk
j) Komminister Michael Wikman i Enontekis
k) Kyrkoherde Olof Nicolai Graan
l) Kollekterna. (Även uppdelad på olika orter.)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:5
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 25:5