Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken 1730- ca 1737

Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:5. Åren ca 1730 - ca 1737.

Innehållsförteckning: (enligt ordningen i pärmen)

a) Riksdagen 1731: Landshövding J. Grundel
b) Riksdagen 1731: Besvären 1731
c) Riksdagen 1731: Två kollekter
d) Riksdagen 1731: K. M:ts resolution å besvären
e) Besvären § 2; 3 á 4 lappbarn
f) Präster från stiften
g) Nybyggarbarn till Lycksele skola
h) Pastoratsregleringen i Pite lappmark
i) Skatt. Pite lappar
j) Jämtland
k) J.Grundel om brännvinsförbud. Superiet
l) Carl Solanders memorial 1732 om brännvinsförbud
m) Landshövding G. Gyllengrip om Solanders förslag om brännvinsförbud
n) Superi. Brännvin
o) Uppbyggande av Lycksele kyrka
p) Åsele kyrka
q) Tolklön
r) Johan Laestadius
s) Erik Sjöberg
t) Johan Junnelius
u) Erik Wallinder
v) Johan Tornberg

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:6
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 25:6