Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets första hälft.

Manuskript (maskinskrivet) till "Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet. Samlade och utgivna av Erik Nordberg. (Kungl Skytteanska samfundets handlingar. 11. ) Umeå 1973. 400 sidor. (Omfattar 1600-talets första hälft.)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:1