Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets senare hälft.

Manuskript (maskinskrivet) till ytterligare en planerad del av "Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet. Omfattar 1600-talets senare hälft och har följande kapitelrubriker:

a) Brukspredikanten i Kengis
b) Prosten Olaus Stephani Graan i Piteå.Lapska böcker
c) Skolmästaren Olaus Stephani Graan. Manuale Lapponicum Minus
d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673
e) Pastoratsreformen
f) Lycksele pastorat i Ume lappmark
g) Pastoraten i Pite lappmark
h) Brukspredikanten i Kvikkjokk
i) Jokkmokks Lappmarkspastorat
j) Pastoraten i Torne lappmark
k) Kapellanen Olof Sirma i Enontekis
l) Excerpter rörande Enontekis, vilka enligt Nordberg ev kan föras till 1700-talet och till avd Trolldom
m) Pastoratsregleringen 1696
 

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:2
Digitaliserat material: