Kyrkomission i svenska Lappmarken 1741-1761

Maskinskrivet manuskript. Kommentarer och excerpter (i regel i två exemplar).
Rubrik: Kyrkomission i svenska Lappmarken 1741 - 1761 eller "Missionärer" i svenska Lappmarken 1741 - 1761 .
Innehåller följande ämnen:
Lappmarksvisitationerna år 1742. - Högströms och Holmboms missionsresor år 1742. - Holmbom till lektorat. (Angående hans utnämning 1743 till matheseos lektor i Härnösand. ) - Per Högström. Kyrkoherde och missionair. (Excerpter 1742 - 1747.) - Holmboms förslag till kyrkoreglemente för Lappmarken. - Kateketins-titutionens framväxt. - Pastoratsregleringen i Torne lappmark. (Excerpter 1740 - 1747.) - Excerpter rörande Lars Engelmark, Isak Grape, och Jonas Zelberg.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:36

Innehåll i volym 25:36