Manuskript. Arjeplogs socken

Manuskript. Rubrik: Arjeplogs socken. Anteckningar av Erik Nordberg.

Innehållsförteckning enligt följande huvudgrupper:
1) Församlingsbildning och gränser
2) Kyrkor och kapell
3) Begravningsplatser
4) Kyrkans tjänare
5) Församlingslivet (se volym 25:52)
6) Prästbord och prästgårdar
7) Folkskolan (se volym 25:52)

Materialet mestadels maskinskrivet men innehåller även handskrivna dokument. Manuskriptet verkar sålunda ej fullt färdigställt.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:50
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 25:50