Nils Nilsson Grubbs skrifter

"Via brevissima ad solidam sapientiam." (Grubbs studievägledning. ) Handskrift år 1720. (Maskinskriven avskrift i svensk övers. + fotokopia av övers. Jämte kommenterande tillägg av Nordberg. - "En dubbel Spegel". Handskrift år 1720. (Maskinskriven avskrift i två exemplar samt fotokopia av avskrift för hand i Uppsala UB. ) - "Theologien på swänska". Handskrift ca år 1720. (Maskinskriven avskrift i två exemplar samt fotokopia av avskrift för hand i Uppsala UB.)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:49
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym 25:49

Nils Nilsson Grubb