Tryckta manuskript

1) Per Högström och borgarskjutsen. (Tr i Från bygd och vildmark 31(1944), s 120-147.)
2) Prosten Nils Grubb och själavården bland lapparna. (Er i Forum Theologicum 1959, s 52-94.) Två exemplar.
3) Sundelinska prästsläktens stamfader. [Nils Sundelin] (Tr i Forum Theologicum 1958, s 65-96.) Två exemplar.
4) Petrus Laestadius' brev till August von Hartmansdorff. (Tr i Forum Theologicum 1961, s 115-137.) Två exemplar.
5) Petrus Laestadius som skolreformator. (Tr i Forum Theologicum 1956, s 83-113.)
6) Lars Levi Laestadius förslag om skolstugor. (Tr i Forum Theologicum 1966, s 50-71.)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
25:64

Innehåll i volym 25:64

Smärre manuskript och excerpter i blandade ämnen